โปรดอ่าน! หากท่านไม่สามารถเข้าแจ้งที่พักอาศัยได้
เนื่องจากปัญหาในการแสดงเพจแจ้งที่พักอาศัยระบบหลัก https://extranet.immigration.go.th
หากผู้ประกอบการพบปัญหาดังกล่าว ให้คลิ๊กเลือกขั้นสูง หรือ Advanced เพื่อแก้ไขปัญหาในการแสดงเพจแจ้งที่พักอาศัย
แจ้งที่พักอาศัย สำหรับโรงแรมและสถานประกอบการ
รับคนต่างด้าว (คนต่างชาติ) เข้าพักอาศัย ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง
หรือหากยังไม่สามารถใช้บริการระบบหลักได้ ผู้ประกอบการสามารถแจ้งรับคนต่างด้าว (คนต่างชาติ) เข้าพักอาศัยผ่านระบบสำรองได้ที่นี่